• +45 38 71 55 11     //     info@a-l.dk     //

Garanti

B. Andersen & Lassen A/S er medlem af Tekniq (Installatørernes Organisation) og dermed af Tekniqs Garantiordning. Garantiordningen er oprettet i forbindelse med Ankenævnet for Tekniske Installationer, som er et offentligt godkendt ankenævn, der er etableret af Forbrugerrådet, Parcelhusejernes Landsforening og Tekniq Installatørernes Organisation, og har til formål at sikre forbrugerne.

Hvis forbrugeren har fået medhold i en klage ved Ankenævnet, får denne opfyldt Ankenævnets kendelse selvom den indklagede VVS-installatør ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til Ankenævnets kendelse.

Garantiordningen dækker udgifterne op til og med 150.000 kr. inkl. moms. Formålet er at medvirke til en nem, hurtig og billig løsning af uoverensstemmelser mellem private forbrugere og Tekniqs medlemmer og derved bevare og udbygge det gode og tillidsfulde forhold.

Læs mere hos:

Tekniq

Ankenævnet for installationer