• +45 38 71 55 11     //     info@a-l.dk     //

Historie

Firmaet blev grundlagt i år 1945 af Børge Andersen og Richard Lassen. De startede i nogle kælderlokaler i Jægersborggade 38 på Nørrebro med VVS og blikkenslagerarbejde. Firmaet ekspanderede dog hurtigt og fik flere ansatte.

I 1978 trådte Ken Andersen ind i firmaet som VVS installatør. Richard Lassen gik på pension i 1979, hvorefter Ken Andersen overtog 50% af firmaet. I 1985 overtog Ken Andersen også Børge Andersen’s andel og i 1988 blev firmaet omdannet til et A/S.

I 1990 flyttede vi til nye og bedre lokaler på Skjulhøj Allé 20 i Vanløse, hvor vi stadig har til huse. Michael Heinisch indtrådte i 1997 som kompagnon til Ken Andersen.

I 2009 overtog Michael Heinisch også Ken Andersen’s andel og ejer herefter firmaet 100%.

Michael Henisch har 01/01-2017 solgt 50% af aktiverne i B. Andersen & Lassen A/S til Johnny Jensen.

Johnny Jensen har været i VVS branchen i 35 år hvor han hovedsaglig har haft med enterpriser at gøre. Fremadrettet er dette et område, som vi også vil gøre os mere synlige på.

På kontoret er Helen Heinisch og Jeanet Dyring, som begge står for bogholderi, fakturering, korrespondance, tilbudsskrivning samt telefonpasning.

Firmaet består i dag af ca. 20-30 ansatte, hvoraf hovedparten er VVS montører og blikkenslagersvende.

Der er ligeledes altid lærlinge under uddannelse.

Michael Heinisch

Johnny Jensen